Zo lang mogelijk thuis blijven

wonen op UW manier

Omdat u zo lang mogelijk op uw eigen manier thuis wilt blijven wonen is het belangrijk om op tijd te beginnen met eventueel noodzakelijke aanpassingen van de wijze waarop u uw activiteiten verricht en/of de ruimte waarin dit gebeurt.

Als u beslist om advies in te winnen vindt eerst een gesprek plaats om uw individuele situatie te leren kennen en samen te identificeren waar de ergotherapeut iets voor u zou kunnen betekenen.

Een aantal voorbeelden:

  • U bent een aantal keer gevallen en u streeft naar een veiligere manier om u te verplaatsen;
  • U kunt geen auto meer rijden , maar u wilt wel blijven bridgen, familie en vrienden bezoeken, etc;
  • Het aantrekken van sokken/(steun)kousen is heel moeilijk;
  • Het in- en uit bed komen is voor u lastig;
  • Zelf de boodschappen doen is te zwaar geworden;
  • Het lukt niet meer om te lezen of te haken, maar u wilt dit heel graag blijven doen, etc.

Ik ga met u de mogelijkheden en eventuele beperkingen in beeld brengen. Aan de hand van de observatie volgt er meestal een advies

  • om de activiteit op een andere manier uit te voeren; bijv. (zware) objecten op een andere manier dragen, opstaan op een andere manier
  • en/of de omgeving aan te passen met behulp van voorzieningen of hulpmiddelen; bijv. door een aantal beugels bij de trap/douche te plaatsen, een driewieler fiets/scootmobiel aan te vragen, met behulp van een ‘sok aantrekhulp’, een bedbeugel, etc.

Er zijn heel veel verschillende hulpmiddelen en het is dan ook niet altijd eenvoudig om vast te stellen welke het beste bij de situatie past. Het komt vaak voor dat een hulpmiddel is aangeschaft, maar uiteindelijk niet gebruikt wordt. Mede om deze reden is een professioneel advies heel belangrijk.
Wanneer ik een hulpmiddel adviseer laat ik dit eerst uitproberen en ervaren om zeker te weten dat het iets toevoegt. Veel hulpmiddelen worden vergoed door de verzekeraar als ze door een ergotherapeut geadviseerd zijn.


Voor meer informatie over de vergoeding van de behandeling, klik hier