Kosten : is Ergotherapie vergoed?

Bij vragen of twijfel kunt u, vrijblijvend, contact met ons opnemen.

Ergotherapie Praktisch heeft met alle zorgverzekeraars behalve Carescq een contract afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling (maandelijks) rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.

Basisverzekering

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Iedereen heeft recht op 10 uur behandeling per kalenderjaar. Er bestaat een aantal zorgverzekeraars die in een aanvullend pakket nog extra uren vergoeden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Eigen risico

De ziektekostenverzekeraar hanteert voor de basisverzekering een eigen risico. De hoogte van het eigen risico kan u bij uw ziektekostenverzekeraar opvragen. Het is mogelijk dat de eerste behandelingen onder het wettelijk vastgestelde eigen risico vallen.


Tarief

Ergotherapie Praktisch hanteert het tarief dat is vastgesteld conform het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg. Hierbij wordt uitgegaan van het tarief zoals vastgesteld door uw verzekeraar. Deze is op uw polis terug te vinden. De behandelingsduur wordt afgerond met een eenheid van een kwartier. De tijd die de ergotherapeut voor u werkt buiten de behandelingen (telefonische contacten, onderzoek naar middelen/hulpmiddelen, contact met andere betrokkenen of behandelaars) wordt niet gefactureerd en is inbegrepen in het tarief.

Voor het afzeggen van een behandeling van kijk bij de praktijk info pagina.