Vermoeidheid / Belasting-belastbaarheid

Onevenwicht in de belasting-belastbaarheid is een groot aandachtspunt na een COVID-19 infectie , een CVA, een TIA, een Burn-out, tekort aan vitamine B12, COPD,etc.

De problemen die door vermoeidheid ontstaan zijn onzichtbaar en wisselend. Dat maakt het soms moeilijk te begrijpen voor derden. Mensen zien u zoals u vroeger was en verwachten dan ook wat ze toen van u kenden.

“Niet zeuren, volhouden, als ik maar hard mijn best doe, wordt alles weer als vroeger”

Het proberen aan dit doel te voldoen kost gigantisch veel energie en levert meestal ook alleen maar frustratie, teleurstelling en verdriet op. Hoe mooi het ook zou zijn als dit zo eenvoudig was, de werkelijkheid laat zien dat de weg van herstel en/of aanpassing vaak langdurig en moeizaam blijkt te zijn.

Maar er zijn manieren om met deze veranderingen rekening te houden/ om te kunnen gaan en weer een evenwicht in de energieverdeling te bereiken.

Ik ben gespecialiseerd in deze behandeling en heb een aantal opleidingen gevolgd om u op praktische en efficiënte wijze te kunnen begeleiden om een nieuw evenwicht in uw belasting-belastbaarheid te bereiken (o.a. Activiteitenweger, Acceptance and Commitment Therapy, ReAttach, Activity Monitor).

Met de ReAttach behandeling gaan we o.a. werken aan de prikkel verwerking, heel vaak hebben mensen met chronische vermoeidheid veel last van gevoeligheid voor prikkels.

Voor meer informatie over de vergoeding van de behandeling, klik hier